Kaarten en Topografische info

Welke kaartmateriaal is beschikbaar online en offline?
Waar kan ik kaarten (legaal) downloaden?
Welke tools zijn er (gratis en legaal) beschikbaar om tracks uit te tekenen en om te zetten naar gpx-bestanden?

We proberen hier een overzichtje te maken van wat beschikbaar is en waar.

Heb je meer info? Laat het dan even weten per mail.

Overlast... niet gewenst.

We kregen melding van het volgende:

In de Bosmansstraat in Diest/Molenstede is er een pad/voet(?)weg, iets voor café Den Oker waar er veel te hard gereden wordt. Het ANB Vlaams Brabant vraagt met aandrang om daar rustig te passeren zodat de overlast voor passanten en buurtbewoners minimaal blijft.

We vragen dan ook als Codegroen om ook daar de 10 geboden te respecteren.
Het staat buiten kijf dat de overheid zal optreden om misbruiken tegen te gaan indien de overlast aanhoudt.

Subscribe to codegroen RSS